top of page

靜電貼|飛天小薯小白

尺寸:[小薯] 4.1cm x 4.7cm
             [小白] 2.9cm x 3.8cm
材質:靜電貼紙(亮膜)
備註:
– 亮面防水,有白墨
– 適用於牆壁、玻璃等各種表面,可重複撕貼
– 以上設計預覽圖僅供參考,商品以實物為準

小提示:
使用前建議先拭擦表面,以免粘塵~

靜電貼|飛天小薯小白

HK$22.00Price
bottom of page